سلسله نشست های مرکز منش

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

سلسله نشست‌های " مرکز نوآوری و شکوفایی جهاددانشگاهی واحد استان زنجان"

 

 

برنامه برگزاری وبینارها:

کارگاه آموزشی: " آشنایی با قانون کار تامین اجتماعی"- آقای مهدی مهدوی ایزدی
برنامه برگزاری: دوشنبه ۱۷ خرداد
ساعت برگزاری: ۱۷ الی ۱۹

کارگاه آموزشی: رویداد دیدار از" شرکت گلهای دشت آندیا فعال در حوزه تولید و بسته بندی گیاهان داروئی و ادویه جات- آقای مرتضی عزیزپور

برنامه برگزاری: سه شنبه ۱۸ خرداد
ساعت برگزاری: ۱۲:۳۰ الی ۱۴

کارگاه آموزشی: رویداد دیدار از " آموزشگاه ترنج فعال در حوزه مینا کاری و پرداز روی مس- خانم لیلا طارمچی

برنامه برگزاری: چهارشنبه ۱۹ خرداد
ساعت برگزاری: ۱۶ الی ۱۸ عصر

کارگاه آموزشی: " توانمند سازی کسب و کار "- آقای دکتر رضا سواری

برنامه برگزاری: پنجشنبه ۲۰ خرداد
ساعت برگزاری: ۱۱ الی ۱۲:۳۰ صبح

کارگاه آموزشی: " تجاری سازی کسب و کار"- دکتر رضا سواری

برنامه برگزاری: شنبه ۲۲ خرداد
ساعت برگزاری: ۱۱ الی ۱۲:۳۰ صبح

کارگاه آموزشی: " آشنایی با قانون مالیات ها "-آقای فرشید رستگار

برنامه برگزاری: یکشنبه ۲۳ خرداد
ساعت برگزاری: ۱۸ الی ۲۰ عصر

کارگاه آموزشی: رویداد " تازه شو " در حوزه دیجیتال مارکتینگ- آقای مهندس میرمهدی جهفری

برنامه برگزاری: دوشنبه ۲۴ خرداد
ساعت برگزاری: ۱۲:۳۰ الی ۱۴ ظهر

کارگاه آموزشی: رویداد دیدار " از آموزشگاه اپا فعال در حوزه قلم زنی روی مس، گلیم و فرش"- خانم لیدا شاقلی

برنامه برگزاری: سه شنبه ۲۵ خرداد
ساعت برگزاری: ۱۲:۳۰ الی ۱۴

کارگاه آموزشی: رویداد " تازه شو " فعال در حوزه فرش- آقای ناصر حسینخانی

برنامه برگزاری: چهار شنبه ۲۶ خرداد
ساعت برگزاری: ۱۲:۳۰ الی ۱۴

کارگاه آموزشی: " مدیریت صادرات "- دکتر رضا سواری
برنامه برگزاری: پنجشنبه ۲۷ خرداد
ساعت برگزاری: ۱۱ الی ۱۲:۳۰

کارگاه آموزشی: رویداد دیدار " از کارگاه قارچ صدفی و گانودرما "- آقای مسعود مولاوردی
برنامه برگزاری: شنبه ۲۹ خرداد
ساعت برگزاری: ۱۲:۳۰ الی ۱۴

کارگاه آموزشی: رویداد دیدار " از کارگاه چاقوسازی "- آقای محمدرضا جرجیسی
برنامه برگزاری: یکشنبه ۳۰ خرداد
ساعت برگزاری: ۱۲:۳۰ الی ۱۴

برای ثبت نام قطعی در هرکدام از وبینار ها عنوان مربوطه را انتخاب نموده، فرم ذیل را تکمیل و بر روی دکمه ثبت فرم کلیک کنید. 

فرم ثبت نام وبینار
 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • نام پدر*
  3
 • شماره موبایل*
  4
 • کدملی*
  5
 • آدرس ایمیل*
  6
 • آدرس محل سکونت*
  7
 • تاریخ تولد*
  8
 • محل صدور*
  9
 • رشته تحصیلی*
  10
 • مقطع تحصیلی*
  11
 • آخرین دانشگاه محل تحصیل*
  12
 • 13
 • عنوان وبینارانتخابی*
  کارگاه آموزشی " آشنایی با قانون کار تامین اجتماعی"
  رویداد دیدار از"شرکت گلهای دشت آندیا فعال درحوزه تولیدو بسته بندی گیاهان داروئی و ادویه جات "
  رویداد دیدار از " آموزشگاه ترنج فعال در حوزه میناکاری و پرداز روی مس"
  کارگاه آموزشی "توانمند سازی کسب و کار "
  کارگاه آموزشی "تجاری سازی کسب و کار "
  کارگاه آموزشی" آشنایی با قانون مالیات ها"
  رویداد " تازه شو" در حوزه دیجیتال مارکتینگ
  رویداد دیدار" ازآموزشگاه اپا فعال در حوزه قلم زنی روی مس، گلیم و فرش "
  رویداد " تازه شو" فعال در حوزه فرش
  کارگاه آموزشی"مدیریت صادرات "
  رویداد دیدار" ازکارگاه قارچ صدفی و گانو درما"
  رویداد دیدار" ازکارگاه چاقوسازی"
  14