ارسال رسید کارت به کارت

فراگیر گرامی در صورتی که مایل هستید ثبت نام خود را بصورت تلفنی انجام دهید شهریه دوره را میتوانید بصورت کارت به کارت واریز نمایید.

به این منظور تصویر رسید پرداختی خود را از طریق فرم ذیل برای ما ارسال نمایید و منتظر دریافت پیامک تایید واریز وجه باشید.

ارسال رسید کارت به کارت
 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • کد ملی*ده رقم را کامل وارد کنید
  3
 • عنوان دوره ثبت نامی*
  4
 • واحد برگزار کننده دوره*
  5
 • ارسال رسید کارت به کارت* ارسال رسید
   6