لینک کلاس های آنلاین زبانهای خارجی - پاییز اول

‌‌‌‌‌ورود به کلاس صرفاً با

کد ملی

امکان پذیر می‌باشد


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۰۱ مورد.
ردیفسطحساعتروزنام استاد
1First 118 - 19:30شنبه و چهارشنبهخانم سلیمی
2First 216:30 - 18یکشنبه و سه شنبهخانم سلیمی
3First 319:30 - 21یکشنبه و سه شنبهخانم دوستی
4Family 1C18 - 19:30یکشنبه و سه شنبهخانم روحانی
5Family 2C18 - 19:30یکشنبه و سه شنبهخانم غفاری
6Family 3A18 - 19:30یکشنبه و سه شنبهخانم سلیمی
7Family 3A16:30 - 18یکشنبه و سه شنبهخانم دوستی
8Family 3A18 - 19:30شنبه و چهارشنبهخانم خوانین
9Family 3B18 - 19:30شنبه و چهارشنبهخانم ابراهیمی
10Family 3C16:30 - 18شنبه و چهارشنبهخانم بیگلی