لینک کلاس های آنلاین زبانهای خارجی - پاییز اول - ۱۴۰۱

‌‌‌‌‌ورود به کلاس صرفاً با

کد ملی -

امکان پذیر می‌باشد

ردیفسطحساعتروز نام استاد
1Family2C-آنلاین17:45-19:15شنبه چهارشنبهمینا خوانین
2Family4A-آنلاین16-17:30شنبه چهارشنبهمینا خوانین
3Hey3A-آنلاین17:45-19:15شنبه چهارشنبهمریم بهتری
4Hey3B-آنلاین19:15-20:45شنبه چهارشنبهمریم بهتری
5Top2A(آنلاین)19:30-21زوجپگاه مجتهدی
6(آنلاین)Summit 2A18-19:30زوجپگاه مجتهدی
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.