لینک کلاس های آنلاین زبانهای خارجی - پاییز اول

‌‌‌‌‌ورود به کلاس صرفاً با

کد ملی

امکان پذیر می‌باشد


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۰۱ مورد.
ردیفسطحساعتروزنام استاد
11Family 4A19:30 - 21شنبه و چهارشنبهخانم غفاری
12Family 4B16:30 - 18شنبه و چهارشنبهخانم ابراهیمی
13Family 4C18 - 19:30شنبه و چهارشنبهخانم غفاری
14Hey 1A16:30 - 18شنبه و چهارشنبهخانم خدایی
15Hey 1A19:30 - 21یکشنبه و سه شنبهخانم سلیمی
16Hey 1B18 - 19:30یکشنبه و سه شنبهخانم آقاجانلو
17Hey 2A16:30 - 18یکشنبه و سه شنبهآقای عباس زاده
18Hey 2B19:30 - 21شنبه و چهارشنبهخانم رضایی تبار
19Hey 3A16:30 - 18شنبه و چهارشنبهخانم غفاری
20Hey 3B16:30 - 18یکشنبه و سه شنبهخانم غفاری