لینک کلاس های آنلاین زبانهای خارجی - پاییز اول

‌‌‌‌‌ورود به کلاس صرفاً با

کد ملی

امکان پذیر می‌باشد


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۹۰۱ مورد.
ردیفسطحساعتروزنام استاد
21Hey 4A18 - 19:30یکشنبه و سه شنبهخانم دوستی
22Hey 4B18 - 19:30شنبه و چهارشنبهخانم خدایی
23Fun A19:30 - 21زوجخانم خدایی
24Fun B16:30 - 18فردخانم مهری
25Fun C18 - 19:30زوجخانم بیگلی
26Top 2A16:30 - 18زوجخانم نژادیان
27Top 2A15:00 - 16:30زوجخانم نژادیان
28Top 2B18 - 19:30زوجخانم بیات
29Top 2C19:30 - 21زوجخانم بیگلی
30Top 2C18 - 19:30فردخانم محرمی