لینک کلاس های آنلاین گروه پزشکی

ورود به کلاس صرفاً با

کد ملی

امکان پذیر می‌باشد.

 


فراگیران گرامی خواهشمند است جهت برخورداری از خدمات آموزشی تا جلسه دوم کلاس نسبت به تسویه حساب (پرداخت نقدی- ارائه چک) اقدام فرمائید.

ردیفعنوان دورهبرنامهساعتنام استاد
1

تکنسین داروخانه

خرداد 1401

پنجشنبه

جمعه

18 - 20

10 - 12

دکتر
3

تکنسین داروخانه

فروردین 1401- گروه اول

پنجشنبه

جمعه

16 - 18

11 - 13

دکتر پورمنصوری
4

تکنسین داروخانه

فروردین 1401- گروه دوم

پنجشنبه

جمعه

18 - 20

13 - 15

دکتر پورمنصوری
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.