لینک کلاس های آنلاین گروه پزشکی

ورود به کلاس صرفاً با

کد ملی

امکان پذیر می‌باشد.

 


فراگیران گرامی خواهشمند است جهت برخورداری از خدمات آموزشی تا جلسه دوم کلاس نسبت به تسویه حساب (پرداخت نقدی- ارائه چک) اقدام فرمائید.

ردیفعنوان دورهبرنامهساعتنام استاد
1

تکنسین داروخانه

دی 1400

پنجشنبه

جمعه

18 - 20

10 - 12

دکتر لطفی
2کمک های اولیهسه شنبه 20-18 و جمعه 13-9-آقای صمدی
3تکنسین داروخانه مهرپنج شنبه 16-14 و جمعه 11-9-دکتر پورمنصوری
4دستیار کنار دندانپزشک گروه26جمعه 12-10-دکتر مروجی
5

تکنسین داروخانه

آبان 1400

پنجشنبه

جمعه

16 - 18

11 - 13

دکتر پورمنصوری
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.