لینک کلاس های آمادگی آزمون نظام مهندسی

ردیفعنوان دورهنام استادبرنامه
1

معماری
نظارت و اجرا

آقای دکتر رحمانی

شنبه - دوشنبه
شروع از 15 دی ماه

2

معماری
طراحی

آقای دکتر رحمانی

چهارشنبه ها
شروع از 17 دی ماه

3

عمران
نظارت و اجرا

اساتید ارجمند آقایان
صباغیان- مهدیزاده
عراقی- رحمانی

روزهای زوج
شروع از 20 دی ماه
برنامه هر هفته بروزرسانی خواهد شد

نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.