فن بیان و سخنرانی

سخنرانی و بیان درست، از جمله مهارت‌هایی است که برخورداری از آن می‌تواند پیشرفت فرد را در عرصه فعالیت‌های اجتماعی، شغلی و حتی زندگی روزمره به همراه داشته باشد. توسعه مهارت در سخنرانی فقط مختص سخنرانان حرفه‌ای نیست. هر فردی در هر شغل و مقامی که باشد می‌تواند با کسب مهارت کافی در این زمینه و تفهیم بهتر مقاصد خود به مخاطبان، راحت‌تر و سریع‌تر به اهداف مورد نظر دست‌یابد. بسیار اتفاق افتاده که ایده یا پیشنهاد ارزنده‌ی فردی به دلیل عدم تسلط وی در ارائه مطالب، مورد قبول واقع نشده، و در مقابل پیشنهادی ضعیف‌تر به دلیل توانایی و تسلط پیشنهاد‌کننده، مهر تأیید گرفته است. بنابراین توجه به این نکته و آموزش چنین مهارتی برای همه، حائز اهمیت است.

‌مدت دوره:

۳۲ ساعت

هدف:

- ایجاد توانایی انتقال سریع اطلاعات و افکار

- تقویت اعتماد به نفس و استحکام روحیه فردی

- تقویت توانایی ارتباط مؤثر و تأثیرگذار با سخن گفتن خوب.

- مقابله با ترس از حضور در جمع ‌‌‌‌‌‌‌

- تقویت تسلط کامل بر هیجانات و احساسات روحی هنگام سخنرانی

توانایی های فراگیران در پایان دوره:

- اصول و مبانی فن بیان، سخنوری، صدا، ارتباط و پیام‌های غیرکلامی را به خوبی شناخته و بکار ببرند