نقاشی عمومی

نقاشی فرایندی است که در طی آن رنگ بر روی سطح انتقال داده می شود. به این فرایند نقاشی و به این شخصی که این کار را انجام می دهد نقاش میگویند. از ساحتی دیگر، نقاشی بیان خویشتن است؛ نخستین ابزار بیانی در اولین سالهای طفولیت که علاقه‌ها، احساسات و مسائل درونی کودک با آن بیان می‌شود. نیاز به این ابزار قوی بیان، همواره در ناخودآگاه هر انسانی محفوظ است؛ اما به دلیل عدم آموزش و تکرار آن در سنین بعدی، فراموش و از درجه اعتبار پیشین ساقط می‌شود. امروزه بسیاری از آموزش‌های علمی و عملی همراه با تجسم سازی و قوت بخشی تخیل و از راههای تصویری کارکرد عمیق‌تر و مؤثرتری می‌یابد. لذا آموزش نقاشی به صورت علمی و تخصصی اهمیت فراوان دارد و آموزش‌های کوتاهمدت، امکانی برای یادگیری سریع این رشته تخصصی، علمی و هنری است.

مدت دوره:

۷۶ ساعت

اهداف دوره: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌

  • ارتقای سواد بصری هنرجویان، آشنایی با انواع مواد و مصالح نقاشی؛
  • آشنایی عمومی هنرجویان با مبانی، تکنیک‌ها و رویکردهای نقاشی رنگ و روغن؛
  • آشنایی کلی با دیگر تکنیک‌های نقاشی، پاستل، مدادرنگی و آبرنگ؛
  • یافتن مسیر و راه و روش شخصی هنری

توانایی فراگیران در پایان دوره:

هنرجویان پس از پایان دوره، با آشنایی کلی که از مبانی و روش های آکادمیک نقاشی به دست می‌آورند، می‌توانند ضمن ادامه تحصیل در گرایش مورد علاقه خود به شکل تخصصی، توانمندی های خود را در نقاشی به صورت عمومی دنبال کنند