حسابداری حرفه ای

حضور خیل عظیم شاغلان در حرفه حسابداری، که کارشان را تنها به شکل تجربی آموخته‌اند و فاقد تحصیلات مرتبط با علم حسابداری و تسلط به مباحث تئوریک این دانش‌اند و از این رو ممکن است کاستی‌هایی در کارشان داشته باشند، سبب شده تا یک دوره حسابداری حرفه‌ای تدوین و ارائه شود تا این افراد تجربه‌‌های خود را به علم نیز بیارایند.

مدت دوره:

۸۰ ساعت

هدف:

- ارتقای سطح توانایی افراد به اندازه‌ای که بتوانند در واحدهای بزرگ اقتصادی نقش یک کارشناس و در واحدهای کوچک و متوسط مسئولیت حسابداری را به عهده بگیرند.

توانایی های فراگیران در پایان دوره:

- تسلط بر حسابداری مالی و مالیاتی.

- تسلط بر حسابداری صنعتی.

- تسلط بر حسابداری با کامپیوتر.

کلید واژه ها: حسابداری حرفه ای نرم افزارهای حسابداری نرم افزار هلو پاساک سپیدار