عکاسی دیجیتال

عکاسی در جهان امروز آنچنان در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها تنیده شده است که گویی حتی یک روز جهان امروز را بدون عکس و محصولات عکاسی نمی توان تصور کرد. کاربرد گسترده این پدیده در دنیای امروز که روابط غیرکلامی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده و موجب تسریع در برقراری ارتباط شده، بیان تصویری از ارزش قابل توجهی برخوردار است. بخشی از بار این نوع بیان را عکس به دوش میکشد. امروزه عکاسی در شکل های بیانی متفاوت خود (عکاسی خبری، جنگی، هنری، تبلیغاتی و) به عنوان ابزاری قوی و کارآمد جهت ارائه و شکلگیری اندیشههای اجتماعی و فرهنگی درآمده است. در عرصه های اطلاع رسانی، مستندسازی، علمی، پژوهشی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی،
نظامی و آموزش های پایه و تخصصی را در این عرصه انکارناپذیر ساخته است.

مدت دوره:

۵۵ ساعت

اهداف: ‌‌‌‌
- آشنایی با اصول و مبانی عکاسی
- آشنایی با انواع دوربین و وسایل عکاسی
- آشنایی با لنزها و فیلترها
- آشنایی با اصول و مبانی تجزیه و تحلیل عکس

-آشنایی با عکاسی استودیویی، طبیعت، پرتره، معماری و..

توانایی‌های فراگیران در پایان دوره:
فراگیران پس از این دوره توانایی کامل کار با دوربین و وسایل عکاسی از قبیل انواع لنز و فیلتر، ویرایش تصاویر، کار در استودیوی عکاسی را بدست آورده و قادر به تجزیه و تحلیل و نقد عکس خواهند بود.