تمبوردوزی

کارآفرینی در حوزه صنایع دستی و حفظ هنرهای اصیل ایرانی و ترویج مشاغل خانگی

مدت دوره:

۲۰ ساعت

اهداف برگزاری دوره:

کارآفرینی زنان خانه دار و سرپرست خانوار

ارتقای سطح دانش افراد در زمینه مد و طراحی لباس

ایجاد اشتغال برای هنرمندان و علاقمندان به هنر طراحی لباس ‌‌

توانایی های فراگیران در پایان دوره:

دوخت انواع طرح های سنتی و اسلیمی با سوزن تمبور

انجام تکنیک های دوخت اولیه و کاربردی

تکمیل کردن یک پارچه ی کار شده ی مجلسی