طراحی سیاه قلم

طراحی روشی است برای بیان؛ انسان از دوران کودکی، برای نمایش احساس خود نسبت به دنیای محسوس و بازنمایی ذهنی و عینی محیط اطراف خود، از طراحی مدد گرفته است. گاه طراحی مقدمه ایست برای خلق یک نقاشی، مجسمه، معماری و و گاه، طراحی به عنوان هنری کامل و مستقل شناخته می‌شود.

مدت دوره:

۸۲ ساعت

اهداف:
آشنایی هنرجویان با طراحی در رشته‌های نقاشی، تصویرسازی، گرافیک و به طور اختصاصی در رشته طراحی.

توانایی‌های فراگیران در پایان دوره:
هنرجویان پس از اتمام دوره می‌توانند به طور مستقل به طراحی بپردازند و آثار خود را از طریق نمایشگاه عرضه کنند یا به عنوان طراح در مجله‌ها و کانون‌های تبلیغاتی مشغول به کار شوند.