ویترای - نقاشی روی شیشه

با توجه به اهمیت هنرهای سنتی و صنایع دستی به عنوان یکی از مهمترین عناصر هویت ملی و بومی، و لزوم بکارگیری این هنرها در برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه رشته های مختلف صنایع دستی از جمله آشنایی با نقاشی روی شیشه، فضاهای امروزی در خور توجه می‌باشد.

مدت دوره:

۲۲ ساعت

اهداف دوره:

آشنایی کلی با اصول و کاربرد امروزی این هنر همراه با آموزش نقاشی روی شیشه و تکنیک‌های آن

توانایی فراگیران در پایان دوره:

به توانمندی عملی در نقاشی روی شیشه برسند و دارای خلاقیت در ترکیب نقوش و استفاده کاربردی از آن در آثار مختلف باشند.