دست دوزهای چرمی

با توجه به اهمیت هنرهای سنتی و صنایع دستی به عنوان یکی از مهمترین عناصر هویت ملی و بومی، برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه رشته های مختلف صنایع دستی از جمله سراجی سنتی (چرم دوزی) به عنوان یکی از غنی‌ترین رشته‌ها با پیشینهای زیاد، مورد لزوم بوده و جایگاه ویژهای دارد.

مدت دوره:

۲۸ ساعت

اهداف دوره:

آشنایی با مبانی نظری هنرهای سنتی و پیشینه ی سراجی در ایران - آموزش تخصصی دوخت چرم با کاربردهای مختلف. ‌‌‌‌‌‌

توانایی فراگیران در پایان دوره:

آشنایی نسبی با انواع چرم و انواع دوخت آن پیدا کرده و به توانمندی عملی در دوخت اشیا ء مختلف چرمی با کاربردهای گوناگون برسند.