خوشنویسی لاتین

مقدمه:
نوشتن به عنوان یک وسیله ارتباطی همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. در جهان امروز با توجه به گسترش زبان‌های لاتین، به خصوص زبان انگلیسی، نیاز به یادگیری شیوه صحیح نوشتاری خط تحریری بیش از پیش احساس می شدود. از سوی دیگر، با توجه به علاقه فراگیران زبان‌های لاتین نسبت به خوش نویسی خط لاتین، این دوره فرصت مناسبی جهت بهبود توانایی نوشدتاری خط لاتین در فراگیران ایجاد می‌کند.
هدف:
هدف این دوره توانمندسازی فراگیران در نوشتن خط تحریری زبان‌های لاتین است.
شرایط پذیرش:
ورود به این دوره آموزشی برای تمام افراد علاقه مند به خوش نویسی خط لاتین بلامانع است. تنها شرط ورود به دوره، آشنایی فراگیران با حروف لاتین است.
ساختار دوره:
سه ترم ۲۰ ساعته (مقدماتی تا پیشرفته)