انگلیسی کودکان

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقدمه:
شرایط سنی کودکان اقتضا می کند که آنها آموزش های مختلف از جمله آموزش زبان را در کنار همسالان خود و با محتوا و شیوه‌های آموزشی ویژه این گروه سنی دنبال کنند. بعلاوه، به دلیل حساسیت شرایط سنی کودکان، لازم است ملاحظات فرهنگی لازم در آموزش زبان‌های خارجی به این گروه سنی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. چنانکه آموزش زبان های خارجی به کودکان با در نظر گرفتن مسائل و ملاحظات پیش گفته صورت گیرد، آنها می‌توانند علاوه بر یادگیری مهارت های زبانی که خود نقش بسزایی در پیشرفت تحصیلی آنها دارد، خلاقیت و توان حل مسئله خود را نیز گسترش دهند. بر این اساس، گروه زبان‌های خارجی دوره ویژه زبان انگلیسی کودکان را طراحی و معرفی می‌نماید.
آموزش الفبای انگلیسی، و توانایی خواندن کلمات ساده انگلیسی از اهداف اصلی این دوره می باشد.

‌‌‌‌

این دوره آموزشی برای کودکان هفت تا دوازده سال برگزار می شود. لازم است فراگیرا ن در صورت داشتن زمینه قبلی آموزشی در آزمون تعیین سطح شرکت کرده و از سطح مورد نیاز به ادامه آموزش بپردازند. فراگیران بعد از گذراندن موفقیت آمیز آخرین سطح این دوره وارد دوره مقدماتی نوجوانان میگردند.

محتوای آموزشی این دوره عبارت است از سری کتاب های First Friends که طی سه ترم ۱۶ جلسه ای برگزار می شود و حدود ۶ ماه بطول می انجامد.