انگلیسی نوجوانان

‌‌‌‌‌‌این دوره آموزشی به دو دسته مقدماتی و پیشرفته تقسیم بندی شده است. دوره ی مقدماتی که فراگیران پس از اتمام دوره First Friends میتوانند در آن شرکت کنند شامل ۱۲ ترم ۱۶ جلسه ای می باشد. طول کل این دوره ۲ سال بوده و کتاب های American Family & Friends طی دوره به فراگیران آموزش داده می شود. هدف اصلی این دوره آموزش مهارت های receptive و productive مخصوص نوجوانان در سطح مقدماتی می باشد.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

دوره پیشرفته شامل هشت ترم ۱۶ جلسه ای می باشد. طول کل دوره حدود یک سال و نیم بوده و کتاب های HeyThere طی دوره به فراگیران آموزش داده می شود.هدف اصلی این دوره ادامه تقویت مهارت های receptive و productive مخصوص نوجوانان در سطح متوسط می باشد.

 

 

کلید واژه ها: انگلیسی نوجوانان Family & Friends First Friends lets go hey there مقدماتی پیشرفته مکالمه گرامر لغت